Haber / Makale Detayı

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI

SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞIGİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL AÇIKLAMALAR
a) Kurumumuz Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 60 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alınacaktır. Uzman yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programları, kadro sayıları, KPSS puan türleri ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.
b) Başvurular elektronik ortamda http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresine yapılacaktır. Başvurusunu tamamlayan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak ve sınava katılmaya hak kazananların listesi Kurum web sayfasında yayımlanacaktır. Bu adaylar başvuru evraklarını belirtilen tarihler arasında Kuruma göndereceklerdir. Giriş sınavı sözlü olarak 31 Ekim – 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARISosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) ÖSYM tarafından 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türleri itibariyle 80 ve üzeri puan almış olmak.
d) Geçerliliği devam eden (5 yıl) YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSSP46, KPSSP113 ve KPSSP115 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar dahil), sözlü sınava çağırılacaktır.

3. BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 03 – 12 Ekim 2016 tarihleri arasındaelektronik ortamda alınacaktır.
b) Başvuru formu doldurulduktan sonra kaydedip çıktısı alınacaktır. Adayların başvurusuBaşkanlığımızca onaylanana kadar form üzerinde güncelleme yapılabilecektir. Onaylamaişleminden sonra güncelleme yapılamayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS ve YDS puanları ÖSYM üzerinden sistemtarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusudeğerlendirilmeye alınmayacaktır.
d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyleyazacaklardır.
e) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz, kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte YDS dışında eşdeğerliği olan bir yabancı dil sınavına ait puanı olan adaylar belgelerini elden veya postayoluyla Başkanlığımıza iletilecektir. Bu adayların bilgileri forma Başkanlığımızcaişlenecektir.

4. SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
• Elektronik ortamda doldurulan ve çıktısı alınarak imzalanan Sosyal Güvenlik UzmanYardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.
• Yükseköğrenim diploması, geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmışyabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 17 Ekim 2016 tarihinde www.sgk.gov.tradresinden duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
b) Diploma vd. belgelerin fotokopileri, aslı getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri,Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslıibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.
c) İstenilen belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları DaireBaşkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile gönderen veya hafta içi09.00 - 17.00 saatleri arasında şahsen teslim eden aday başvurusunu tamamlamış olacaktır.Başvurunun son günü (27 Ekim 2016) saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrakkayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamışsayılacaktır.Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.
5. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
a) Sözlü sınavda adaylar, Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
b) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.
b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından
(a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
d) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.Tablo1-Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro Sayısını, KPSS Puan Türlerini ve Taban Puanları Gösterir TabloBÖLÜM/ANABİLİM DALIKADRO ADEDİKPSSPUAN TÜRÜTABAN PUANEn az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak60KPSS P46KPSS P113KPSS P11580


sahibim.net'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından sahibim.net hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.